Category Archives: biznes

Jak wybrać formę opodatkowania

Jak wybrać formę opodatkowania

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą muszą określić w urzędzie skarbowym, w jaki sposób będą opodatkowywać swoje dochody. Do wyboru mają kilka form opodatkowania. Najprostszą z nich jest karta podatkowa, niewymagająca prowadzenia żadnej ewidencji. Rozliczając się w ramach karty podatkowej, płaci się z góry określoną kwotę za cały rok. Taka forma jest jednak dostępna tylko w kilku branżach, głównie rzemieślniczych. Inną możliwością jest płacenie ryczałtu od przychodów. Wysokość procentowa ryczałtu zależy od rodzaju działalności. Przedsiębiorca płaci podatek tylko od przychodu, więc jeśli nie posiadał ich w danym okresie, nie musi płacić podatku. Najczęściej wybieraną formą opodatkowania jest podatek liniowy, płacony nie od przychodu, tak jak w przypadku ryczałtu, ale od dochodu, czyli kwoty, jaka pozostaje po odjęciu kosztów. Przedsiębiorcy płacący podatek od dochodu mają do wyboru dwa sposoby: podatek liniowy, wynoszący zawsze 19% i skalę progresywną z obowiązującymi stawkami 18% i 32%, w zależności od wysokości osiągniętego dochodu. Płacąc podatek od dochodu, trzeba prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupów, czyli księgę przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa, a w przypadku największych firm także pełną księgowość, obejmującą wszystkie operacje finansowe przedsiębiorstwa.

Zakładanie spółki cywilnej

Zakładanie spółki cywilnej

Jednym z najprostszych sposobów na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest założenie spółki cywilnej. Całość regulacji dotyczących tej formy prawnej został zamieszczony w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego. Do założenia spółki cywilnej wystarczy tylko i wyłącznie sporządzenie umowy spółki, podpisanej przez wspólników. Spółkę cywilną zakładają zazwyczaj dwie, trzy osoby, które mają zamiar zrealizować pewne przedsięwzięcie biznesowe. Przesłanką do zawarcia takiej formy jest chęć zrealizowania niewielkiego przedsięwzięcia, do większych inwestycji zaleca się skorzystanie z innej formy organizacyjno-prawnej, która okaże się bardziej opłacalna. Z tego powodu większość spółek cywilnych jest zakładana na czas określony, jej rozwiązanie następuje po realizacji danego celu. Minusem takiej formy prawnej jest solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, co ważne wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem. Wierzyciel takiej zadłużonej spółki cywilnej, ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń z majątku wybranego wspólnika. Spółkę cywilną można opodatkować albo na zasadach ogólnych, albo według podatku liniowego i karty podatkowej. Do założenia spółki cywilnej nie jest potrzebny minimalny kapitał zakładowy. Kapitałem podstawowym mogą być nie tylko pieniądze, lecz także wiedza i usługi.

Konto dla firmy w banku

Konto dla firmy w banku

Posiadanie rachunku bankowego jest obowiązkowe dla firm. Bezgotówkowo rozlicza się między innymi składki do ZUS, podatki wpłacane do urzędu skarbowego. Taką formę transakcji preferuje także większość kontrahentów. Dobrze jest już na początku wybrać konto bankowe, z którego będzie się korzystać przez dłuższy czas. Zmiana konta bankowego firmy jest nie tylko kłopotliwa i wiążąca się z wieloma formalnościami, ale wpływa także niekorzystnie na jej wizerunek. Do założenia konta w banku potrzebne jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, które otrzymuje się w odpowiednim urzędzie, dowód osobisty właściciela firmy i pieczątka. Firmy są dla banków atrakcyjnymi klientami, przede wszystkim ze względu na duże obroty miesięczne na koncie. Banki prześcigają się więc w atrakcyjnych propozycjach dla przedsiębiorców. Brak opłat za prowadzenie konta jest już obecnie niemal standardem. Szukając konta, trzeba zwrócić uwagę na możliwie jak najniższe opłaty za dokonywanie przelewów oraz inne usługi. Wiele banków oferuje firmom karty kredytowe z limitem, który może okazać się przydatny podczas większych zakupów. Dobrze jest wybrać bank, którego placówka znajduje się blisko siedziby firmy, by mieć możliwość bezpośredniego spotkania z konsultantem w przypadku ważnych problemów do rozwiązania.

Biznes w sieci czy stacjonarny

Biznes w sieci czy stacjonarny

Niezwykła popularność sklepów internetowych powoduje, że przedsiębiorcy coraz częściej zastanawiają się, czy nie przenieść swojego biznesu do sieci. W niektórych przypadkach może to być uzasadnione. Sprzedaż w internecie może być większa na przykład w przypadku sprzętu elektronicznego czy AGD – to właśnie te produkty klienci najczęściej kupują online. O przeniesieniu działalności do internetu mogą myśleć firmy, których siedziby znajdują się w mało atrakcyjnych, trudnych do odnalezienia przez klientów miejscach. Działalność stacjonarna może być natomiast bardziej opłacalna w przypadku sklepów i punktów usługowych mieszczących się przy głównych ulicach lub na dużych osiedlach, zwłaszcza jeśli istnieją już od dłuższego czasu i są dobrze rozpoznawalne w okolicy. Warto wiedzieć, że Polacy wciąż niezbyt chętnie kupują przez internet żywność i inne produkty o krótkim terminie ważności. Nawet jeśli nie prowadzi się sklepu internetowego, warto zainwestować w prostą stronę internetową informującą o działalności sklepu. Klienci coraz częściej, zanim wybiorą się na zakupy, poszukują sklepów z danych branż w internecie i taka strona internetowa może im pomóc w decyzji o odwiedzeniu sklepu stacjonarnego. Dobrym pomysłem będzie także umieszczenie swojego zakładu na mapie, by ułatwić klientom jego znalezienie.

Dofinansowanie dla młodych przedsiębiorców

Dofinansowanie dla młodych przedsiębiorców

Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą liczyć na pokaźną pomoc zarówno ze strony instytucji unijnych, jak i rządowych. Dofinansowania z unijnych programów operacyjnych, atrakcyjne kredyty preferencyjne i technologiczne, czy darmowa i fachowa pomoc merytoryczna przy problematycznych kwestiach związanych z założeniem firmy, to tylko niektóre sposoby, z których można skorzystać na samym starcie swojego nowego biznesu. Ciekawym programem dla młodych przedsiębiorców jest ten, z którego wnioskodawca może otrzymać nawet czterdzieści tysięcy złotych pomocy. Wspomnianej kwoty nie trzeba zwracać, jeśli przez dwanaście miesięcy uda się nam w danej branży utrzymać, w przeciwnym razie całą sumę zwracamy wraz z naliczonymi odsetkami. Na dofinansowania liczyć mogą również osoby niepełnosprawne, osoby, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia, czy młode matki, czyli grupy społeczne, którym najtrudniej się przebić na dzisiejszym rynku pracy. Bez pomocy z pewnością nie zostaną zostawieni także ci przedsiębiorcy, którzy mają zamiar inwestować w alternatywne źródła energii, oraz w innowacyjne rozwiązania potrzebne tak bardzo naszej gospodarce. By mieć pełne spektrum aktualnie działających programów unijnych i rządowych warto często zaglądać na strony internetowe poświęcone temu zagadnieniu.

Przesłanki do założenia spółki jawnej

Przesłanki do założenia spółki jawnej

Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą na niewielką skalę to, kto wie, może dobrym pomysłem okaże się założenie spółki jawnej. Jest to jedna z czterech rodzajów spółek osobowych wymienionych przez kodeks spółek handlowych. Zaletą takiej formy organizacyjno-prawnej jest brak konieczności gromadzenia kapitału zakładowego, jak to mam miejsce na przykład przy okazji spółek komandytowo-akcyjnych. Spółkę jawną na zewnątrz może reprezentować każdy wspólnik, nie ma w tym względzie żadnych restrykcyjnych uregulowań prawnych. Tę formę prawną założyć mogą zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Niewątpliwym hamulcem do częstszego zakładania spółek jawnych jest z pewnością występowanie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada nie tylko swoim wkładem do majątku spółki, lecz także całym swoim prywatnym majątkiem. Wierzyciel ma prawo wyboru, majątku, z którego będzie dochodził roszczeń. Dlatego na wspólników należy wybierać tylko i wyłącznie osoby sprawdzone, godne zaufania i wiarygodne. Przy niskich obrotach w spółce jawnej istnieje szansa wyłączenia jej spod podatku dochodowego od towarów i usług. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, lecz funkcjonuje pod własną firmę, co ma wpływ na rodzaj opodatkowania.

Pracownik pilnie poszukiwany

Pracownik pilnie poszukiwany

Zatrudnianie nowych pracowników do duże wyzwanie. Jest to też specyficzna procedura, której dobre przeprowadzenie zaowocować może przyjęciem na dane stanowisko naprawdę kompetentnego i najlepszego z możliwych kandydata. Najpierw jednak zastanowić się należy nad tym, na jakie stanowisko ogłoszony będzie nabór i jakie zadania powierzone zostaną do realizacji osobie na tym stanowisku zatrudnionej. Kolejnym elementem jest określenie wymagań wobec potencjalnego pracownika. Wskazać tutaj należy kompetencje, które powinien posiadać, umiejętności, jakimi ma się wykazywać, a także doświadczenie. Taki słowny obraz pracownika idealnego należy następnie upublicznić, czyli po prostu ogłosić na portalach ogłoszeniowych, w lokalnych gazetach i innych dostępnych środkach przekazu. Ważne, by na samym początku skonkretyzować i ustalić zawodowy profil osoby, którą chce się zatrudnić. To na pewno znacznie ułatwi rekrutację, przyspieszy selekcję przesłanych aplikacji, a później przyda się także podczas prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Jeśli bowiem już zawczasu ustalone zostaną konkretne kryteria, jakie spełniać musi kandydat na określone stanowisko, łatwiej będzie później dokonać jak najwłaściwszego i jak najtrafniejszego wyboru. Decyzja ta zaś najprawdopodobniej wpłynie na działanie całej firmy.

Kredyt na rachunku bieżącym firmy

Kredyt na rachunku bieżącym firmy

Po zewnętrzne formy finansowania działalności naszego przedsiębiorstwo warto sięgać dopiero po wyczerpaniu wszystkich źródeł wewnętrznego finansowania. Trzeba zawsze przy takich okolicznościach pamiętać, że zewnętrzne finansowanie osłabia pozycję firmy na rynku, zmniejsza jej konkurencyjność. Gdy jednak nie ma już żadnego innego wyjścia i zaczyna brakować płynności finansowej, wówczas warto rozejrzeć się za najatrakcyjniejszymi formami finansowania naszej nadszarpniętej działalności. Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą korzysta z kredytów na rachunku bieżącym firmy. Nie wymaga on żadnych szczególnych wniosków, czy też dołączania biznesplanu do wniosku kredytowego. Każdy bank, w którym swoje rachunki prowadzą przedsiębiorcy dają im po kilku miesiącach od ich założenia możliwość zaciągania kredytów na danym rachunku. Limity takich kredytów są ustalane w umowie z bankiem i są zależne od osiąganych wyników finansowych. Kredyty tego rodzaju mogą przybrać dwie formy, mogą być albo odnawialne, albo nieodnawialne. Dla każdego przedsiębiorcy lepiej by było, gdyby były one odnawialne. Kredyt na rachunku bieżącym przedsiębiorcy należy do grupy krótkoterminowych zobowiązań bankowych, najczęściej udziela się go na okres dwunastu miesięcy. Z tego źródła można finansować tylko bieżące zobowiązania firmy.

Jak dostać dotację z urzędu pracy

Jak dostać dotację z urzędu pracy

Państwowe urzędy pracy zajmują się nie tylko wypłatą zasiłków, organizacją szkoleń czy pośrednictwem pracy. Współpraca z urzędem pracy może przynieść wymierne korzyści w postaci atrakcyjnej dotacji na rozpoczęcie własnej działalności. Z takiego wsparcia skorzystały przez kilka ostatnich lat tysiące osób. Aby móc ubiegać się o dotację, trzeba mieć status osoby bezrobotnej, wymagane jest więc zarejestrowanie się w urzędzie pracy. Poszczególne urzędy stosują różne kryteria przyznawania dotacji, wybierając na przykład projekty osób długotrwale bezrobotnych lub młodych absolwentów. Podstawowym dokumentem, oprócz wniosku, jest biznesplan działalności gospodarczej. Należy w nim umieścić między innymi mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia swojego biznesu, a także analizę rynku, planowane przychody i koszty. Kwota, jaką można otrzymać w ramach dotacji dla bezrobotnych, to około 20 tysięcy złotych. Urzędy ściśle określają, na co mogą zostać wydane pieniądze. Jest to przede wszystkim zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń elektronicznych czy materiałów reklamowych. Pieniądze trzeba rozliczyć w ciągu 2 miesięcy. Aby nie stracić dotacji, trzeba prowadzić własną firmę co najmniej przez rok, nie zawieszając działalności. W przeciwnym razie trzeba oddać przyznane przez urząd pracy pieniądze.

Trudy rozmowy kwalifikacyjnej

Trudy rozmowy kwalifikacyjnej

Przejście przez rozmowę kwalifikacyjną czeka właściwie każdego, kto zamierza rozpocząć pracę. Takie interview zawsze budzi swego rodzaju emocje. Opracowano wiele poradników o tym, jak dobrze się do takiej rozmowy przygotować, jakich pytań spodziewać się ze strony pracodawcy, jak na nie odpowiadać, co na siebie włożyć, jaką postawę przyjmować, jak poradzić sobie ze stresem. Zdecydowane mniej mówi się jednak o rekruterach, którymi na ogół są potencjalni pracodawcy. A przecież dla nich taka rozmowa to też wyzwanie. Mało który przecież może pochwalić się notorycznym, codziennym, prowadzeniem naboru nowych pracowników. Taki prowadzący rozmowy kwalifikacyjne pracodawca również musi się do nich odpowiednio przygotować. Analizuje aplikacje, wybiera z nich te najbardziej adekwatne do danego stanowiska. Później opracowuje pytania, które kandydatom zada. Podczas samej rozmowy musi wnikliwie analizować wypowiedzi, odpowiednio je interpretować i wyciągać wnioski, które jeszcze raz analizuje już po spotkaniu z kandydatami. Cały czas ma przy tym na uwadze dobro firmy i potencjalny wkład zatrudnianego pracownika w jej rozwój. Na ogół wybierać musi spośród wielu kandydatów, więc tym bardziej zastanawia się, czy ta jedna wybrana osoba była rzeczywiście najlepszą spośród wszystkich kandydatów.