Category Archives: biznes

Założenie spółki partnerskiej

Założenie spółki partnerskiej

Ciekawą formą organizacyjno-prawną występującą w polskim prawie handlowym jest bez wątpienia spółka partnerska. Jest to jeden z rodzajów spółki osobowej. Wszystkie spółki partnerskie są z mocy prawa pod szczególną ochroną. Minusem takiej działalności jest fakt, że mogą ją założyć tylko i wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu. Listę wolnych zawodów wymienia w odpowiednim przepisie kodeks spółek handlowych. Do tej grupy należą między innymi, zawód pielęgniarki, tłumacza przysięgłego, rzeczoznawcy majątkowego, brokera nieruchomości, adwokata, aptekarza, czy zawód radcy prawnego. Zaletą takiej spółki jest brak konieczności posiadania minimalnego, nominalnego kapitału zakładowego. Zakres działalności takiej spółki może być zdecydowanie wyższy, niż na przykład w przypadku spółek cywilnych. Wykonywać wolny zawód możemy także w formie jednoosobowej, jednak taka forma prawna daje o wiele większe możliwości, w ten sposób łatwiejsze jest realizowanie większych przedsięwzięć związanych z wykonywanym zawodem. Ponadto nie występuje odpowiedzialność zbiorowa za długi spółki. Każdy z parterów odpowiada indywidualnie za swoje zobowiązania, które zaciągnął w trakcie swoje działalności. Spółki partnerski mogą zostać opodatkowane według najkorzystniejszej formy, czyli ryczałtu ewidencjonowanego.

Pomysł na biznes internetowy

Pomysł na biznes internetowy

Wiele osób z pewnością zastanawia się nad założeniem własnego biznesu, który przyniesie mu wysokie dochody już na samym początku. Jednak prawda jest taka, że każdy wielki biznes rodził się w wielkich bólach. Nawet największe przedsiębiorstwa rozpoczynały swoje działanie od kilku pracowników. Dlatego trzeba zawsze przejść przez wszystkie szczeble prowadzące na szczyt, szczególnie w biznesie, gdzie dodatkowo konkurencja nie śpi. Obecnie, interesującym pomysłem na dochodowy interes jest w wielu przypadkach założenie działalności w sieci internetowej. Popularność tej formy jest bardzo duża i już na tę chwilę konkurencja w wielu branżach jest niezwykle wymagająca. Nasz pomysł na biznes musi być gruntownie przemyślany, najlepiej opis całego przedsięwzięcia przeprowadzić w formie biznesplanu. Biznesplan przyda się nam wcześniej czy później, więc warto zabrać się do tego zadania na samym początku, zanim jeszcze nie zdążyliśmy zainwestować naszego kapitału w całe przedsięwzięcie. Analiza finansowa i konkurencji, które są standardowymi elementami każdego biznesplanu, z pewnością nam w tym pomogą. Najczęściej w sieci internetowej powstają sklepy internetowe, ale jest szansa na zarobienie dużych pieniędzy angażując się w inne pomysły niezwiązane bezpośrednio ze sprzedażą produktów, lecz oferowaniem usług.

Siła firmowych znaków

Siła firmowych znaków

Na ogół dzieje się tak, że gdy wymieniamy nazwę konkretnej firmy, wizualizujemy sobie jej logo. Znak graficzny danego przedsiębiorstwa jest zatem takim elementem, który jako pierwszy pojawia się w skojarzeniach z tym przedsiębiorstwem związanych. Niezwykle ważne jest zatem, żeby nie tylko samo logo, ale też inne znaki firmowe takie jak wizytówki, papier, identyfikatory, długopisy. Identyfikacja wizualna firmy, tworzyć w sposób przemyślany i zgodny z profilem firmy. Projektując tak zwane „wizualki”, trzeba sprawdzić najpierw, czy dany motyw lub projekt graficzny nie jest już używany przez inną instytucję. Kolejnym krokiem powinna być analiza tego, co za pośrednictwem określonego znaku chcemy przekazać. Warto, by to, co zamierzamy pokazać przy pomocy grafiki, nawiązywało w jakiś sposób do prowadzonej działalności. Trzeba pamiętać jednak, by nie przesadzać z liczbą części składowych projektu. Nie zawsze więcej znaczy lepiej. Istotnym elementem są także takie aspekty jak: kolorystyka, krój czcionki, układ tekstu, przestrzenne zestawienie elementów graficznych z elementami pisemnymi. Tutaj liczy się każdy szczegół. W końcu w ten sposób wyrabiamy też firmową markę. Jeśli nasze logo i znaki wizualizacyjne będą zapadały w pamięć, przedsiębiorstwo może tylko osiągnąć z tego tytułu korzyści.

Startuj z firmą już na studiach

Startuj z firmą już na studiach

Podczas ostatnich lat studiów młodzi ludzie myślą głównie o znalezieniu etatu w firmie zgodnej z ich wykształceniem. Warto rozważyć także stworzenie etatu sobie samemu, czyli założenie własnej działalności. Nie trzeba czekać do końca studiów – w początkowej fazie prowadzenie firmy można łatwo połączyć ze studiowaniem. Studenci to osoby aktywne, obracające się w różnych środowiskach. Mają świeżą wiedzę ze studiów, często połączoną z umiejętnościami i zainteresowaniami w danej dziedzinie. Dzięki temu łatwo jest im znaleźć dla siebie pomysł na biznes. Studencką przedsiębiorczość wspiera wiele organizacji – samorządy studenckie, organizacje pozarządowe czy inkubatory przedsiębiorczości. Specjalnie dla młodych ludzi organizuje się także targi przedsiębiorczości z warsztatami pozwalającymi poznać tajniki marketingu czy prowadzenia własnej księgowości. Niektóre urzędy i instytucje organizują specjalne konkursy dla studentów, oferując wsparcie finansowe tym, którzy przedstawią najlepsze biznesplany. Rozpoczęcie działalności nie musi być dla studenta kosztowne. Można skupić się przede wszystkim na wykonywaniu usług – na przykład naprawie komputerów lub tworzeniu stron internetowych, co nie wymaga dużych inwestycji w sprzęt czy towar i pozwala studentowi szybko usamodzielnić się finansowo.

Inwestycje w nowe technologie

Inwestycje w nowe technologie

Jednym z czynników, które warunkują rozwój danej gospodarki jest poziom inwestycji w nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. W dwudziestym pierwszym wieku nie jest możliwe by gospodarka danego kraju w ogóle się rozwijała, bez rozwoju tej sfery. Z tego stanu faktycznego doskonale zdają sobie sprawę władze naszego kraju, a także czołowe instytucje unijne, dlatego w ten sektor gospodarki najwięcej się inwestuje. Niewątpliwe największą rolę ogrywają tutaj firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż to one stanowią ponad dziewięćdziesiąt osiem procent wszystkich podmiotów gospodarczych. Od aktywizacji tych przedsiębiorców bardzo dużo zależy. Z tego powodu z myślą o przedsiębiorcach z tegoż sektora uruchamiane są na przykład programy oferujące im kredyty technologiczne udzielane przez bank gospodarstwa krajowego. Minusem takiej propozycji jest jednak konieczność zebrania dwudziestu pięciu procent wkładu własnego do przedsięwzięcia. Zakup innowacyjnych technologii do prowadzonej działalności gospodarczej można także sfinansować z kredytów preferencyjnych. Jednak i tutaj znajdą się dla przedsiębiorcy niedogodności, do których największą z pewnością wielu zaliczy krótki okres spłaty rat kredytowych. Do inwestycji w nowe technologie chętnie przyłączają się unijne instytucje.

Podstawowe elementy biznesplanu

Podstawowe elementy biznesplanu

Plan działania jest potrzebny przy realizowaniu skomplikowanych przedsięwzięć każdego rodzaju. Przymierzając się do założenia działalności gospodarczej plan działania krótkoterminowego i długoterminowego jest bardzo potrzebny. Takie wewnętrzne narzędzie planistyczne, jakim jest biznesplan firmy jest równie potrzebny w przypadku zakładania spółki cywilnej, co spółki akcyjnej czy europejskiej. Oczywiście podstawowe elementy takich biznesplanów będą się między sobą różnić, oba dokumenty będą też posiadać różne rozmiary, jednak wykonanie biznesplanu zaleca się nawet przy zawiązywaniu najdrobniejszych działalności gospodarczych. W takim standardowym biznesplanie, których przecież mnóstwo możemy znaleźć za darmo w sieci internetowej powinna się znaleźć krótka charakterystyka profilu naszego przedsiębiorstwa. Wysokość kapitału zakładowego, wskazanie wszystkich wspólników, wniesionych przez nich wkładów pieniężnych, wiedzy i usług, czy kwalifikacje i stan posiadanych pracowników także stanowią główne elementy takiego przykładowego biznesplanu. Sporządzając biznesplan trzeba także pamiętać, że będzie on analizowany i potrzebny w przypadku poszukiwania przez nas inwestora czy przy staraniach o kredyt inwestycyjny czy technologiczny. Objętość biznesplanu powinna być dostosowana do wielkości naszej działalności gospodarczej.

Przesłanki do założenia spółki akcyjnej

Przesłanki do założenia spółki akcyjnej

Spółki kapitałowe w naszym krajowym ustawodawstwie na mocy kodeksu spółek handlowych podzielono na dwie grupy, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Są to proponowane formy prawne, jeśli wraz ze wspólnikami zamierzamy prowadzić działalność o szerokim zasięgu na terenie naszego kraju, gdy chcemy od razu zaistnieć na arenie międzynarodowej, wówczas potrzebne nam będzie założenie spółki europejskiej. Jeśli chodzi o spółkę akcyjną, to do jej założenia potrzebne jest przede wszystkim posiadanie przez wspólników stu tysięcy złotych. Taką spółkę akcyjną mogą założyć osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze z wykluczeniem jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Tego typu formy organizacyjno-prawne są bardzo dobrze postrzegane przez innych przedsiębiorców i kontrahentów. Minusem takiej działalności gospodarczej, poza obowiązkiem zgromadzenia kapitału zakładowego jest przymus prowadzenia pełnej księgowości, co wiąże się z dodatkowymi kosztami w postaci obsługi finansowej firmy, prawnej, podatkowej. Każda spółka akcyjna może emitować papiery wartościowe, i być notowana na giełdzie. Jednak w przypadku wejścia na giełdę, potrzebny jest kapitał zakładowy na poziomie czterdziestu tysięcy złotych. Obecnie na warszawskiej giełdzie notowanych jest ponad sześćset spółek.

Celebryta sprzeda wszystko

Celebryta sprzeda wszystko

Wiele osób marzy o sławie. Kolorowe gazety dostarczają nam świeżych informacji na temat życia gwiazd. Podglądamy życie codzienne celebrytów i staramy się do nich jak najbardziej upodobnić. Tę chęć upodabniania się do osób z pierwszych stron gazet wykorzystują do swoich celów reklamodawcy. Za odpowiednią cenę celebryci skłonni są zareklamować dosłownie wszystko. Wielu z nich dziś żałuje dziwnych reklam, w których wystąpili. Nie zraża to jednak innych przed firmowaniem swoją osobą licznych usług i produktów. Reklama z wykorzystaniem znanej osoby jest jedną z najskuteczniejszych form, nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy często po nią sięgają. Jedna z firm telekomunikacyjnych kilka lat temu przeprowadziła konkurs, pozwalając klientom na wybór gwiazdy, która będzie reklamować jej usługi. Pewien znany polski bank od dłuższego czasu zatrudnia do swoich reklam aktorów światowej sławy. Jedną z największych kampanii reklamowych z udziałem gwiazd prowadzi od pewnego czasu znana sieć komórkowa. Regularnie pojawiają się nowe spoty i reklamy prasowe z kolejnymi gwiazdami, które rzekomo korzystają z usług tejże sieci. W kampanii wzięło udział kilkanaście gwiazd kina i telewizji, muzyki, a nawet znany kierowca rajdowy. Swoje twarze do reklamy udostępniają chętnie również odnoszący aktualnie sukcesy sportowcy.

Praca samodzielna czy w zespole

Praca samodzielna czy w zespole

Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci, którzy są dopiero na początku swojej drogi z prowadzeniem firmy, starają się maksymalnie ograniczyć koszty działalności. Często popadają z tego powodu w pewną pułapkę, myśląc że poradzą sobie samodzielnie ze wszystkimi aspektami prowadzenia firmy. To dość częsty błąd, jednak rzeczywistość szybko weryfikuje plany przedsiębiorców. Zajmowanie się zarówno księgowością, jak i marketingiem czy logistyką firmy zajmuje bardzo dużo czasu, który można by poświęcić na działania strategiczne czy planowanie nowych rozwiązań. Oszczędności przy takim sposobie działania są tylko pozorne i krótkotrwałe. Koszty zatrudnienia pracowników nie muszą być wcale tak wysokie, jak wydaje się wielu przedsiębiorcom. W każdej firmie jest wiele obszarów, które można zlecić na zewnątrz, niekoniecznie zatrudniając pracowników na cały etat. Na rynku działa wiele firm zajmujących się księgowością, reklamą czy obsługą informatyczną. Podejmując z nimi współpracę na dłuższy czas, można liczyć na atrakcyjne rabaty i korzystne warunki dla stałych klientów. Przede wszystkim jednak efektywność ich pracy będzie dużo wyższa – to specjaliści w swoich dziedzinach, którym wykonywanie codziennych zadań przyjdzie dużo szybciej, niż przedsiębiorcy, który dopiero uczy się zagadnień związanych z prowadzeniem firmy.

Prowadzenie spółki jawnej

Prowadzenie spółki jawnej

Do założenia spółki jawnej potrzebna jest umowa sporządzona w obecności notariusza pod rygorem nieważności. Jest to jedna ze spółek osobowych i najbardziej opłacalna jest to forma dla wspólników planujących prowadzenie działalności o niewielkim zasięgu. Minusem niewątpliwym tejże formy organizacyjno-prawnej jest występowanie odpowiedzialności zbiorowej wspólników za zobowiązania w stosunku do wierzycieli. Każdy wierzyciel spółki swoich roszczeń może dochodzić z majątku wybranego wspólnika. Wniosek z tego taki, że przy zakładaniu spółki jawnej warto dobierać wspólników po dokładnym przemyśleniu. Choć występuje to niewygodne uregulowanie to z drugiej strony w spółkach jawnych nie ma konieczności gromadzenia kapitału podstawowego, jak to ma miejsce w spółkach komandytowo-akcyjnych, czy też spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Treść umowy spółki jawnej może być dowolnie formułowana, według preferencji wspólników. Wkład do majątku wspólnego można wprowadzić nie tylko w postaci środków pieniężnych, lecz także w formie usług czy wiedzy. Taki rodzaj działalności gospodarczej wymaga także konieczność posiadania kasy fiskalnej, jeśli roczne obroty w naszej firmie przekraczają pięćdziesiąt tysięcy złotych. Spółkę jawną na zewnątrz może reprezentować każdy ze wspólników, nie ma w tym zakresie żadnych obostrzeń.